De besparingstrein, hij dendert voort

U bent hier

Home > Nieuws > De besparingstrein, hij dendert voort

De besparingstrein, hij dendert voort
Minister van cultuur Jambon zet het mes in de subsidiëring van de cultuursector. En ook Vormingplus moet 6% inleveren. Dat valt nog mee, denkt u misschien. Hola. Het is niet de eerste keer. In 2010 moest Vormingplus 33% inleveren. In 2015 nog eens 5.9%. De subsidie wordt bovendien maar gedeeltelijk geïndexeerd. En daar komt nu nog eens 6% bovenop. Dat tikt aardig aan. Het betekent dat het steeds moeilijker wordt om de dienstverlening aan het publiek en onze partnerorganisaties op een kwalitatieve manier waar te maken.

Luister naar mijn woorden, kijk niet naar mijn daden
Nog nooit stonden er in een Vlaams regeerakkoord zoveel woorden over cultuur, sociale cohesie of vrijwilligerswerk. Het zijn loze woorden. Net bij diegenen die cultuur, sociale cohesie en vrijwilligerswerk moeten waarmaken bespaart de Vlaamse regering. Cultuur is een kleine post in de Vlaamse begroting, nauwelijks 1,1% van het totaal, goed voor 508 miljoen euro. Dat is het kleinste aandeel in twintig jaar.

De waarde van cultuur laat zich (niet) meten
Cultuur en sociaal-cultureel werk zijn belangrijk. In de eerste plaats voor u, het publiek. Het raakt aan welzijn, gemeenschapsvorming, zingeving, emotioneel welbevinden. Maar investeren in cultuur levert ook economisch iets op. Vormingplus stelt freelancers te werk, plaatst bestellingen, levert diensten. De cijfers zijn gekend: elke euro die in cultuur geïnvesteerd wordt, levert 2 à 3 euro op.

Nieuwe regels... tijdens het spel? Neen!
Bovendien kondigde de Vlaamse regering een (haastige, slordige) aanpassing van ons decreet aan. Dit decreet werd pas in 2017 gestemd, door dezelfde coalitie. Halverwege de rit wou men, zonder enig overleg, de spelregels veranderen. Maar dat was buiten het verenigde verzet van alle spelers in het sociaal-culturele werk en een bijzondere motie van een aantal parlementsleden gerekend. Woensdag 27 november werd een niet te vergeten dag voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk. De wijziging van het decreet komt er (voorlopig) niet. Die wijziging zette immers de deur open voor discrimatie op levensbeschouwelijke of ideologische basis (lees hier het persbericht van De Federatie). Dit betekent dat onze beleidsplannen ingediend kunnen worden op basis van het huidige, ongewijzigde decreet. En dat -daar rekenen we op- de volgende maanden de dossiers verder via goed overleg kunnen worden behandeld.

BLIJF OP DE HOOGTE

Schrijf je in voor ons e-zine.

Registreer je om ze gratis de papieren brochure in je bus te krijgen.

V-Zine (elektronische nieuwsbrief)

You must have Javascript enabled to use this form.